کمبود عرضه های پت تا آخرین کیلوگرم جبران خواهد شد

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی خبر داد: با توجه به تعطیلی های ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا کمبود عرضه های پت در هفته‌های آتی جبران خواهد شد.   دکتر محمد متقی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا اعلام کرد: خیال مصرف کنندگان پت و صنایع پایین دستی از بابت جبران […]

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی خبر داد: با توجه به تعطیلی های ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا کمبود عرضه های پت در هفته‌های آتی جبران خواهد شد.

 

دکتر محمد متقی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا اعلام کرد: خیال مصرف کنندگان پت و صنایع پایین دستی از بابت جبران کمبود عرضه ها راحت باشد وی در ادامه گفت: مکاتبات لازم الاجرا خطاب به پتروشیمی ها انجام شده است عرضه های آنها روزانه رصد می‌شود.

متقی همچنین خاطرنشان کرد: با همکاری پتروشیمی ها تا کیلوگرم آخر کمبود عرضه ها جبران خواهد شد. بنابراین فعالان صنایع تکمیلی نگران کمبود مواد اولیه و دلیل تعطیلی ها نباشند. البته هر پتروشیمی که مشکل فرایند تولید داشته باشد طبق روال از طریق وب سایت دفتر به همه فعال بازار اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی اعلام کرد: صنعت پتروشیمی کشور با اولویت تامین بازار داخل حداکثر توان خود را برای پشتیبانی تولید صنایع پایین دستی بکار می‌گیرد

وی همچنین اظهار کرد: عرضه فوق العاده در هفته آتی در بورس پذیرش شده است و انجام خواهد شد.

متقی افزود: همین روال برای PVC و EPVC هم انجام خواهد شد و عرضه های آن در هفته های آتی افزایش می یابد.