کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تصویب کرد

کوتاژهای صادراتی با کد تعرفه‌های متعدد، با تعرفه نیما رفع تعهد می‌شود

بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، چنانچه کوتاژ صادراتی شامل کدتعرفه‌های متعدد باشد، شیوه رفع تعهد ارزی بر مبنای تعرفه مشمول نیما خواهد بود.

اعضای کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در نشست 15 آذر به این تصمیم رسیدند چنان‌چه کالاهای مشمول نیما بخشی از کوتاژهای صادراتی را تشکیل دهند، کل پروانه صادراتی مشمول عرضه در نیما خواهد بود و ایفای تعهدات ارزی به سایر روش‌های بازگشت ارز برای این کوتاژ صادراتی امکان‌پذیر نیست.

با توجه به ابهامات و سئوالات مکرر درباره عدم امکان واگذاری کوتاژهای صادراتی شامل کالاهای متعدد از جمله کالاهای مشمول فروش ارز حاصل از صادرات در نیما، اعضای کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در راستای اجرای بند (1) ذیل ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره شیوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات رنگین اساسی و فرآورده‌های نفتی، تصویب کردند: چنان‌چه کوتاژ صادراتی شامل کدتعرفه‌های متعدد باشد، شیوه رفع تعهد ارزی بر مبنای تعرفه مشمول نیما خواهد بود.