گالری تصاویر دوره های آموزشی انجمن ملی در ایران پلاست ۹۸

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست دوره های آموزشی متنوعی را در غرفه خود برگزار نمود. به گزارش اینپیا، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست دوره های آموزشی متنوعی را در غرفه خود برگزار نمود.   برای مرور تصاویر، به پایین همین صفحه مراجعه نمایید.

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست دوره های آموزشی متنوعی را در غرفه خود برگزار نمود.

به گزارش اینپیا، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست دوره های آموزشی متنوعی را در غرفه خود برگزار نمود.

 

برای مرور تصاویر، به پایین همین صفحه مراجعه نمایید.