گزارش اجمالی انجمن پلاستیک اروپا در خصوص پلاستیک‌ها و بازیافت آن در سال 2017

به گزارش اینپیا، پلاستیک ها یک خانواده از صدها مواد با طیف گسترده ای از خواص برای پاسخگویی به نیازهای انسان به کارآمد ترین روش بوده و امروزه به عنوان موادپایه استراتژیک در حوزه بسته بندی، ساختمان، حمل و نقل، پزشکی و … که نوآوری را امکان پذیر کرده اندو راه حل های کارآمد تسعه و […]

به گزارش اینپیا، پلاستیک ها یک خانواده از صدها مواد با طیف گسترده ای از خواص برای پاسخگویی به نیازهای انسان به کارآمد ترین روش بوده و امروزه به عنوان موادپایه استراتژیک در حوزه بسته بندی، ساختمان، حمل و نقل، پزشکی و … که نوآوری را امکان پذیر کرده اندو راه حل های کارآمد تسعه و تضمین پایدار را ارائه می کنند، یاد می‌شود.

امروزه که تفکر اقتصاد مدور و چرخه عمر کامل تفکری هوشمند محسوب می شوند، پلاستیک ها به عنوان موادی که در پایان عمر کارکردشان هنوز ارزشمند هستند و قابلیت تبدیل شدن به انرژی و منابع انرژی را دارند، نقش اساسی ایفا می کنند.

به طور مثال کمک به افزایش طول عمر مواد غذایی و کاهش 75 درصدی ضایعات آن به وسیله بسته بندی های پلاستیکی از ورود 725 گرم دی اکسید کربن به هوا جلوگیری می کند. همچنین به لطف محصولات پلاستیکی ماشین ها 4 برابر مضرات زیست محیطی کمتری ایجاد کرده و عایق های پلاستیکی 250 برابر انرژی مورد مصرف در تولیدشان را ذخیره می کنند.

در حال حاضر صنعت پلاستیک در اروپا به صورت مستقیم 1.5 میلیون شغل ایجاد نموده و در حدود 60 هزار شرکت که بیشتر آن ها شرکت های کوچک و متوسط هستند در این حوزه فعالند. صنعت پلاستیک در اروپا در سال 2016 گردش مالی نزدیک به 350 میلیارد یورو داشته و تراز مالی مربوط به آن مثبت 15 میلیارد یورو بوده است و از این مقدار نزدیک به 30 میلیارد یورو به اقتصاد اروپا و رفاه عمومی کمک کرده است. این صنعت هفتمین صنعت در ایجاد ارزش افزوده در اروپا می باشد.

آمار تولیدات پلاستیک ها در جهان نشان می دهد که در سال 2016 نسبت به سال 2015 میزان تولید پلاستیک ها در جهان 13 میلیون تن و در اروپا به میزان 2 میلیون تن افزایش یافته است.

اقدامات موثر اتحادیه اروپا در خصوص مدیریت ضایعات پلاستیک ( از زباله تا منبع دوباره )

در اروپا طی یک برنامه ریزی مدون، به مدت 10 سال ( 2006-2016 ) جمع آوری ضایعات به میزان 11، بازیافت به میزان 79 درصد، بازیابی انرژی 61 درصد افزایش و دفن زباله 43 درصد کاهش یافته است .

همچنین در حوزه بسته بندی طی این برنامه 10 ساله میزان جمع آوری زباله های حاصل از بسته بندی 12 درصد، میزان بازیافت آن  75 درصد و بازیابی انرژی از آن 71 درصد افزایش و میزان دفن آن ها 53 درصد کاهش داشته است.

قابل ذکر است که در سال 2016 بیش از 8.4 میلیون تن از ضایعات پلاستیک در اروپا بازیافت شده است و متوسط بازیافت پلاستیک های بسته بندی 40.8 درصد می‌باشد.

 برای دانلود فایل PDF گزارش اجمالی انجمن پلاستیک اروپا اینجا کلیک کنید