گزارش اقتصادی بازار کار

در چند سال گذشته بازار کار و رابطۀ کارفرما و کارگر از بی ثباتی اقتصاد ایران بی نصیب نبوده است. نوسانات اقتصاد کلان و محیط نامساعد ِ فعالیت کسب وکارها، در کنار تصمیمات ِ عجیب متصدیان بازار کار، شرایطی را ایجاد کرده است که کارفرما و کارگر هر دو ناراضی اند. نیروی انسانی، افزایش های […]

در چند سال گذشته بازار کار و رابطۀ کارفرما و کارگر از بی ثباتی اقتصاد ایران بی نصیب نبوده است. نوسانات اقتصاد کلان و محیط نامساعد ِ فعالیت کسب وکارها، در کنار تصمیمات ِ عجیب متصدیان بازار کار، شرایطی را ایجاد کرده است که کارفرما و کارگر هر دو ناراضی اند. نیروی انسانی، افزایش های دستمزد اعمال شده طبق قانون کار را جوابگوی افزایش هزینه های خود نمی داند، پس به صورت مستقیم و غیرمستقیم با کارفرما وارد گفت وگو و چانه زنی می شوند؛ طی سال های گذشته روند اعتراضات گروه های کارگری نسبت به نرخ افزایش دستمزد فزونی داشته است.

درخواست نیروی انسانی در بسیاری از صنایع )به خصوص صنایعی که حاشیه سود بالاتری دارند( بسیار بالاتر از درصد افزایش حقوق و دستمزد اعلامی از سوی وزارت کار در سال ۱۴۰۲است. به نظر می رسد که در دو ماه اخیر، عمدۀ اعتراضات نسبت به سطح دستمزدهای دریافتی، تا حد زیادی به افزایش نسبی حقوق و دستمزد انجامیده است و قابل پیش بینی است که این روند ادامه خواهد یافت. نتیجۀ طبیعی، برآمدن اتحادیه های کارگری مستقل و تضعیف نقش تنظیم گری دولت در بازار کار است. اگرچه پیش تر، نقدهای بسیاری به نقش پررنگ و همه جانبۀ دولت در رابطۀ کارفرما و کارگر شده است، اما تغییر کلی سازوکار تعیین دستمزدها و وجود برخی تقاضاهای بسیار بالای افزایش حقوق، لزوماً جایگزین مناسبی برای وضعیت قبلی نیست، به ویژه اگر بی ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان را تشدید کند

گروه آکادامی دانایان زیر نظر حسین عبده تبریزی اخیرا گزارش سالیانه ای را در خصوص نرخ بیکاری، و مهاجرت نیروی کار منتشر کرده است . جا دارد اهالی صنعت که به صورت گسترده با موضوع نیروی کار در ارتباط هستند از آن مطلع باشند

دانلود فایل گزارش نیروی کار 1402:

.DOC-20230708-WA0016. (1)