گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 15 آبان 

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 15 آبان دانلود فایل پیوست 

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 15 آبان

دانلود فایل پیوست