گمرک جمهوری عراق فهرست اقلام ممنوعه وارداتی به بازار این کشور را اعلام کرد

حتراماً طبق اطلاع واصله ازسفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد ، گمرک جمهوری عراق فهرست اقلام ممنوعه وارداتی به بازار این کشور را به شرح پیوست (لیست پیوست ) دانلود فایل  پیوست 

حتراماً طبق اطلاع واصله ازسفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد ، گمرک جمهوری عراق فهرست
اقلام ممنوعه وارداتی به بازار این کشور را به شرح پیوست (لیست پیوست )

دانلود فایل  پیوست