یکی از شروط ماندن شرکت ها در دنیای کنونی

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران (اینپیا)، نشست تخصصی لزوم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بنگاه های اقتصادی، صبح امروز 17 شهریور ماه 95 با حضور یحیی حساس یگانه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطایی، روح الله حسینی معاون بورس تهران و تایماز سید مصطفایی مشاور کمیسیون، در اتاق بازرگانی ایران برگزار […]

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران (اینپیا)، نشست تخصصی لزوم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بنگاه های اقتصادی، صبح امروز 17 شهریور ماه 95 با حضور یحیی حساس یگانه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطایی، روح الله حسینی معاون بورس تهران و تایماز سید مصطفایی مشاور کمیسیون، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

 

تاکید بر اشاعه فرهنگ حاکمیت شرکتی

بر اساس این گزارش در ابتدای این نشست سعید ترکمان رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلاستکی ایران با بیان این که 19 کمیسیون در اتاق بازرگانی ایران فعالیت دارد، گفت: یکی از این کمیسیون ها حاکمیت شرکتی است که در حال تدوین استانداردهای مربوطه است.

 

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 20 هزار شرکت ثبت شده پلیمری در کشور وجود دارد؛ اما کمتر از انگشتان یک دست از این تعداد، توانایی ورود به بورس را دارند.

 

ترکمان بر اشاعه فرهنگ حاکمیت شرکتی تاکید کرد.

 

 

شرط ماندن در فضای موجود، اعمال حاکمیت شرکتی

در ادامه این نشست مصطفایی چند پرسش را در خصوص حاکمیت شرکتی و لزوم آن مطرح کرد.

 

یحیی حساس یگانه سخنران اصلی این نشست در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیشینه ای از سوابق خود اظهار داشت: مواردی که در شرایط پسابرجام از سوی هیئت های خارجی که به ایران می آیند مطرح می شود، در خصوص شفافیت شرکتی، ارزیابی مسئولیت ها از جمله مسئولیت اجتماعی و… است.

 

وی در ادامه به تشریح حاکمیت شرکتی، تعاریف و مفاهیم آن پرداخت.

 

به گفته یگانه بنگاه هایی که می خواهند در وضعیت فعلی جهانی حفظ شوند، یکی از ملزومات آن، حاکمیت شرکتی است.

 

یگانه با اشاره به شتاب تکنولوژی به ویژه در سال 2001 در صنایع مختلف، گفت: فروپاشی بسیاری از شرکت های بزرگ باعث شد، که دنیا به سمت حاکمیت شرکتی حرکت کند.

 

وی اظهار داشت: اکنون موسسه های رتبه بندی در دنیا فعال هستند و یکی از محصولات آنها رتبه بندی شرکت ها از جمله رتبه بندی حاکمیت شرکتی است.

 

این استاد دانشگاه در ادامه به بیان معیارهای سنجش وضعیت (شاخص) حاکمیت شرکتی از نظر موسسه رتبه بندی standard & poor s، پرداخت و آنها را چنین عنوان کرد: ساختار مالکیت و روابط ذینفعان (28) معیار، ساختار و نحوه عمل هیئت مدیره و مدیر عامل (35) معیار و پاسخگویی (35) معیار.

 

یگانه همچنین به بیان برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی پرداخت و اظهار داشت: اکنون سخن از این است که شرکت ها هم یک شهروند هستند. با توجه به تعاریف موضوع حاکمیت شرکتی، این مسئله یک موضوع بین رشته ای و جهان شمول است.

 

وی ادامه داد: می توان چهار هدف را از تعاریف موجود استخراج کرد؛ پاسخگویی، شفافیت، انصاف و رعایت حقوق تمام ذینفعان.

 

یگانه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چنانچه بورس رونق یابد، می توان کانون سهامدارن اقلیت درست شود و آنها هر کدام نمانیده ای در شرکت داشته باشند؛ چون معمولا حق سهامداران خرد نسبت به بزرگ، رعایت نمی شود.