در پی عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC ویژه تابلو های تبلیغاتی در انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، تفاهم نامه ای بین این دو انجمن امضا شد

یک تیر و چند نشان تولیدکنندگان بنر

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن تولیدکنندگان بنر، فلکس و استیکر به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در راستای رشد تولید و اشتغال آفرینی تفاهم نامه ای امضا کردند.

دکتر امیرحسین اخوان، رییس انجمن تولیدکنندگان بنر، فلکس و استیکر در رابطه با این موضوع گفت:« انجمن ملی پلیمر ایران به عنوان یک انجمن مادر در صنایع شیمیایی نقش بسزایی در توسعه صنعت های مختلف در کشور ایفا می کند. از آنجایی که ماده اولیه مورد نیاز برای تولیدکنندگان منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC ویژه تابلو های تبلیغاتی، وابسته به صنایع پلیمری بوده، بنابراین انجمن تولیدکنندگان بنر، فلکس و استیکر و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در یک راستا حرکت می کنند و حضور انجمن ملی در کنار ما موجب افزایی بیشتر می شود. در واقع نقطه اشتراک بین این دو انجمن ماده اولیه ای است که در هر دو صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.»

او در پاسخ به این سوال که هدف از امضای این تفاهم نامه چه بود می گوید:« با توجه به اینکه کار اصلی انجمن تولیدکنندگان بنر، فلکس و استیکر تهیه، تولید، توزیع و تامین صنعت تبلیغات محیطی کشور است و از آن جایی که دغدغه اصلی تولیدکنندگان این صنعت، تامین مواد اولیه، به روز رسانی این مواد، تولید محصولات به روز دنیا و همینچنین رساندن سطح صنعت تبلیغات محیطی به صنعت روز دنیا است، ما به این نتیجه رسیدیم که در کنار کار صنعتی به انجمن ملی صنایع پلیمر ایران رو بیاوریم تا با تشکل ها و گروه های علمی که در اختیار دارد ما را در رسیدن به اهدافی که مد نظرمان است یاری نماید.»

اخوان تصریح کرد:« انجمن تولیدکنندگان بنر، فلکس و استیکر که معادل فارسی آن  شامل 13 مجموعه صنعتی است که در استان های خوزستان، اصفهان، البرز، قم، خراسان رضوی و تهران فعالیت دارند. بیش از 7 هزار پرسنل در این مجموعه های صنعتی مشغول به فعالیت هستند. در مرحله فروش این بنر های تبلیغاتی به بیش از 12 هزار چاپخانه دار در سراسر کشور فروخته می شوند.»