«فوربس» معیارهای رتبه‌بندی کشورها را معرفی کرد

۱۰ کشور قدرتمند ۲۰۲۳

«فوربس» ۱۰کشور قدرتمند در سال۲۰۲۳ را از منظر سیاسی- اقتصادی، مدیریت و روابط بین‌المللی رتبه‌بندی کرد. نکته قابل توجه در این تقسیم‌بندی عربستان و امارات است که در رتبه‌های نهم و دهم قرار گرفته‌اند.

4 copy

در روزهای پایانی سال 2023 تحلیلگران اقتصاد جهانی عملکرد اقتصادی، عملکرد رئیس‌جمهور، روابط بین‌المللی، نفوذ سیاسی و… را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این تجزیه و تحلیل «فوربس» حاکی از آن است که آمریکا در سال 2023 نیز همچنان قدرت خود را در میان سایر اقتصاد‌های بزرگ حفظ کرده و در صدر جدول قرار دارد.

پس از آن به ترتیب چین، روسیه، آلمان، بریتانیا، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن، عربستان و امارات متحده عربی دارای‌ بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی در سال 2023 بوده‌اند. در این گزارش دو عامل مهم و اثر گذار بر رتبه‌بندی اقتصادی و سیاسی کشورها مورد بررسی قرار گرفت، اقدامات رئیس‌جمهور و جمعیت. باید گفت که اقدامات رئیس‌جمهور می‌تواند باعث رشد اقتصادی، تقویت روابط بین‌المللی قوی و ارتقای قابلیت‌های نظامی شود و بالعکس، این امر اثر مستقیمی بر رتبه اقتصادی و سیاسی کشورها خواهد گذاشت. اندازه جمعیت یک کشور می‌تواند بر رتبه‌بندی قدرت آن تاثیر بگذارد. جمعیت بیشتر به معنای نیروی کار بیشتر است که موجب رشد اقتصادی می‌شود. قابل ذکر است که نه تنها اندازه، بلکه سرمایه انسانی، تحصیلات و مهارت‌های جمعیت نیز به قدرت یک کشور کمک می‌کند. با استناد به عوامل مذکور امارات متحده عربی در سال 2023 افزایش قابل توجهی در رتبه‌بندی قدرت داشته و به فهرست 10 کشور قدرتمند برتر جهان در سال 2023 راه یافته است. نقاط قوت دیگر کشورهای قدرتمند ذکر شده نیز به اختصار بیان شد.ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی و ثروتمندترین کشور از سال 1960 تا 2023 حفظ کرد.