۲۰ پیشنهاد عملیاتی برای رفع رسوب کالا؛ از تشکیل کمیته ترخیص تا پیاده‌سازی کامل مقررات متروکه

به گزارش اینپیا، مهرداد جمال ارونقی معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه با مدیرکل پیشگیری امنیتی و انتظامی قوه قضاییه پیشنهاداتی را در راستای رفع مشکلات مربوط به دپو، ایستایی و رسوب احتمالی کالاهای وارده به قلمرو سیاسی کشور مطرح کرده است. این مشکلات در حوزه‌هایی نظیر بنادر، مناطق آزاد تجاری‏‏- صنعتی و ویژۀ […]

به گزارش اینپیا، مهرداد جمال ارونقی معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه با مدیرکل پیشگیری امنیتی و انتظامی قوه قضاییه پیشنهاداتی را در راستای رفع مشکلات مربوط به دپو، ایستایی و رسوب احتمالی کالاهای وارده به قلمرو سیاسی کشور مطرح کرده است. این مشکلات در حوزه‌هایی نظیر بنادر، مناطق آزاد تجاری‏‏- صنعتی و ویژۀ اقتصادی و اماکن گمرکی ، با توجه به موارد معنونه در فوق، پیشنهادات کارشناسی ذیل ارائه می گردد.

باید توجه داشت در صورت تصویب و اقدام درخصوص موارد پیشنهادی، موضوع انباشت یا رسوب کالاها در بنادر، مناطق ویژه و آزاد، همچنین گمرکات کشور، به حداقل خواهد رسید. با عنایت به اینکه پیشنهادات ارائه شده ناظر بر آینده می باشد، جهت تعیین تکلیف موارد قبل و حال حاضر نیز پیشنهادات لازم ارائه گردیده است:

در این مجموعه پیشنهادات به مواردی مثل تشکیل کمیته ویژه ترخیص کالا به ریاست وزیر اقتصاد، تامین ارز فوری کالاهای اساسی و یا تعیین سقف زمانی برای افتتاح مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی و همچنین متروکه شدن فوری کالاهایی که صاحبان انها برای ترخیص به گمرک مراجعه نمی‌کند، اشاره شده است.