تعریف علمی کامپاند و آمیزه چیست؟

به گزارش اینپیا، روز گذشته جلسه باز تعریف کامپاند و آمیزه با حضور سعید صبوری- نایب رئیس هیات مدیره، سعید زکایی- رئیس کمیسیون فنی و فرزانه علیرضایی- دبیر کل از طرف انجمن ملی برگزار شد.   در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن مستربچ و کامپاند، نماینده دفتر مقررات صادرات، نماینده وزارت صمت، نماینده سازمان گمرک جمهوری […]

به گزارش اینپیا، روز گذشته جلسه باز تعریف کامپاند و آمیزه با حضور سعید صبوری- نایب رئیس هیات مدیره، سعید زکایی- رئیس کمیسیون فنی و فرزانه علیرضایی- دبیر کل از طرف انجمن ملی برگزار شد.

 

در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن مستربچ و کامپاند، نماینده دفتر مقررات صادرات، نماینده وزارت صمت، نماینده سازمان گمرک جمهوری اسلامی، نمایندگان سازمان ملی استاندارد و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر حاضر بودند.

 

 

 

در این جلسه تلاش شد تا تعاریف علمی و کارشناسی شده ای از مفهوم دقیق واژه کامپاند و آمیزه استخراج و رسمی شود تا در زمینه واردات و صادرات قابل تشخیص و تمایز با مواد اولیه بوده و از تعرفه های تعیین شده گمرکی به درستی استفاده شود. تعاریف متعددی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت که مقرر شد برای تعیین تعریف جامع و دقیق، جلسه دیگری تشکیل شود. هفته  آینده شنبه ساعت 13:30 جلسه دوم برگزار خواهد شد.

 

نمایندگان انجمن ملی با تاکید بر تعریف درست آمیزه، در راستای حمایت از تولیدکنندگان صنایع تکمیلی، بر بهبود کیفیت کامپاند و مستربچ های تولید داخل و استانداردسازی سطح کیفی محصولات، بر کاهش تعرفه ها تاکید دارد.