خرید LC (اعتباری) از پتروشیمی اروند و غدیر

به گزارش اینپیا، شرکت پتروشیمی اروند از این هفته امکان خرید به صورت LC (اعتباری) را فراهم کرده است و مشتریان این شرکت پتروشیمی می‌توانند از این هفته اقدام به خرید نمایند. همچنین پتروشیمی غدیر نیز به زودی این امکان را برای محصول PVC-s65 خود فراهم خواهد کرد. پیگیری‌های اینپیا از مسئولان پتروشیمی‌های فوق، این […]

به گزارش اینپیا، شرکت پتروشیمی اروند از این هفته امکان خرید به صورت LC (اعتباری) را فراهم کرده است و مشتریان این شرکت پتروشیمی می‌توانند از این هفته اقدام به خرید نمایند.

همچنین پتروشیمی غدیر نیز به زودی این امکان را برای محصول PVC-s65 خود فراهم خواهد کرد.

پیگیری‌های اینپیا از مسئولان پتروشیمی‌های فوق، این خبرها را تایید کرده است.