پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون صادرات در حال برگزاری است

به گزارش اینپیا، هم اکنون، پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در محل خانه تشکل های اتاق ایران در حال برگزاری است. در حال به روز رسانی

به گزارش اینپیا، هم اکنون، پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در محل خانه تشکل های اتاق ایران در حال برگزاری است.

در حال به روز رسانی