بسم الله الرحمن الرحیم یدالله مع‌الجماعه ‎اقدام مثبت و شایسته انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در بزرگ‌ترین رویداد نمایشگاهی این حوزه ارزآور و اشتغالزای کشور در پانزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست در ۱۸ الی ۲۱ بهمن ماه سال جاری با هدف حضور پررنگ‌تر ‌و هم‌افزایی بیشتر و با هم بودن تشکل‌های عضو انجمن ملی زیر یک سقف […]

بسم الله الرحمن الرحیم

یدالله مع‌الجماعه

‎اقدام مثبت و شایسته انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در بزرگ‌ترین رویداد نمایشگاهی این حوزه ارزآور و اشتغالزای کشور در پانزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست در ۱۸ الی ۲۱ بهمن ماه سال جاری با هدف حضور پررنگ‌تر ‌و هم‌افزایی بیشتر و با هم بودن تشکل‌های عضو انجمن ملی زیر یک سقف قابل تقدیر است.

تجربه مباحثی که در غرفه انجمن ملی در طول برگزاری نمایشگاه، بین مسئولین تشکل‌های مختلف زنجیره تأمین از یک طرف و مسئولین دولتی از سوی دیگر صورت گرفت، حکم تاییدی است براین اقدام شایسته انجمن ملی .

این مباحث نشان داد که اگر بخش خصوصی هدف‌های خود را درست انتخاب کرده و از نظر کارشناسی با عدد و رقم ارائه طریق نماید، در بین دولتی‌ها گوش شنوا وجود دارد .

‎به عقیده نگارنده حداقل خروجی این موفقیت، عزم مسئولین دولتی برای هموار شدن کاهش التهاب عرضه مواد اولیه در آینده بسیار نزدیک در بورس کالا خواهد بود.

به نظر اینجانب تشکل‌های عضو انجمن ملی، ضمن تمرکز بر هدف‌های مشخص و ملموس خود و مراقبت از منافع خدمتی که برای اعضای اصلی تشکل خود انجام می‌دهند، با مدل همکاری برد- برد انجمن ملی (صنایع پلیمر ایران)، باید در چارچوب منافع ملی، منافع کلیه ذینفعان را هم در طول زنجیره ارزش ببینند.

‎ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران که در برگیرنده حدود ۱۸ تشکل فعال و ۲۲۰ واحد صنعتی تولیدی در حوزه‌های مختلف صنایع مرتبط پلیمری است، در نمایشگاه ایران پلاست پانزدهم نشان داد که با وجود اختلاف منافع تشکل‌ها، مسئولیت یک تشکل متوازن را در دستور کار باقی مانده دوره چهارم هیات مدیره خود قرار داده است. ان‌شاءالله که چنین باد.

‎پایان این یادداشت را با نقل قول معنا‌دار از نوشته یک ناشناس به پایان می‌برم: اندیشیدن به پایان راه کاری بیهوده است. وظیفه تو ‌فقط اندیشیدن به نخستین گامی است که برمی‌داری. ادامه‌اش خود به خود می‌آید.

‎علی لشکری

‎امور تشکل‌های انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰