نقش امین الضرب را از این پس شرکت های نوآور بر عهده دارند

دکتر سعید ترکمان، رییس هیات مدیره مجموعه طب پلاستیک و رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در هفتمین دوره از مراسم اعطای نشان امین‌الضرب، جایزه بخش آغازگران صنعت چهارم را از آن خود کرد. متن سخنرانی وی در این مراسم در ادامه آمده است: «هم زمانی دوران زندگی و فعالیت های امین الضرب […]

دکتر سعید ترکمان، رییس هیات مدیره مجموعه طب پلاستیک و رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در هفتمین دوره از مراسم اعطای نشان امین‌الضرب، جایزه بخش آغازگران صنعت چهارم را از آن خود کرد. متن سخنرانی وی در این مراسم در ادامه آمده است:

«هم زمانی دوران زندگی و فعالیت های امین الضرب با انقلاب دوم صنعتی در وضعیتی که هم اکنون در آغاز انقلاب چهارم صنعتی هستیم. به هر کارآفرین نقشی شبیه به امین الضرب را هبه می کند. شناخت عصر پیش رو آینده جذابی را ترسیم کرده که لازمه رسیدن به موفقیت های احتمالی، امید به آینده را ضرورت تغییر رویکرد امین الضرب های نسل چهارم صنعت، می داند. آینده ای که دیر یا زود فرا خواهد رسید و اتفاقاتی که با نگاهی توأم با خوش بینی می‌تواند چهره جدیدی از اقتصاد ایران را ترسیم کند.

اگرچه نقش امین الضرب را از این پس شرکت های نوآور بر عهده دارند. همپوشانی دانش و نیروی جوانی در شرکت های دانش بنیان همراه با امید به آینده در انقلاب چهارم صنعتی وقتی از پشتوانه تلاش مستمر و همت بلند برخوردار باشد، اکسیر تولید ققنوس اقتصاد ایران است که می تواند مام میهن را به اقتصاد نوآورتر از گذشته مزین سازد. امیدی که امکان پذیری آن در بازخوانی سه انقلاب صنعتی گذشته نهفته است. گویی امید به آینده اقتصاد ایران از خاکستر دشواری های تاریخی و ویرانه های اقتصاد دولتی غیر پاسخ گو و از درون واحدهای درهم شکسته بخش خصوصی رانت جو و نهادهای مدنی منفعل متولد می شود و آنگاه با ظهور دولت تسهیل گر و پاسخ گو، بخش خصوصی ققنوس گون و نهادهای مدنی مشارکت پذیر و متوازن. میهن عزیزمان اریان را به سرمنزل توسعه صنعتی خواهد رساند. گرچه نیاز به حکمرانی اقتصادی صحیح، الزام به اصلاحات عمیق، انفجاری و مستقر و تلاش در جهت تعدیل تنش های سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف و تلاش برای تهدیل تحریم های از ملزومات توسعه اقتصادی کشور در دورنمای قرن حاضر است و یک مطالبه بخش خصوصی محسوب می شود. اما این به آن معنی نیست که امیدواری به دورنمای اقتصاد ایران در آینه نوآوری به حاشیه رانده شود آن هم در روزگاری که ایران عزیزمان تنش ها بسیار بزرگی را در یکصد سال گذشته از سر گذرانده است.

تاریخ نشان داده امیدواری همچون خون در رگ های ایران نهفته است و این امیدواری از این مرزوبوم دریغ نخواهد شد.

به قول عرفی شیرازی:

گر نخل وفا بر ندهد، چشم تری هست تا ریشه در آب است، امید ثمری هست
هر چند رسد آیت یأس از در دیوار بر بام و در و دوست، پریشان نظری هست
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­