اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شوری اسلامی مورخ 1402/8/3

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شوری اسلامی مورخ 1402/8/3 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شوری اسلامی مورخ 1402/8/3

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید