اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تصویب مجلس شورای اسلامی نامه مورخ 1402/11/17

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تصویب مجلس شورای اسلامی نامه مورخ 1402/11/17 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تصویب مجلس شورای اسلامی نامه مورخ 1402/11/17

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید