ساعت :

بایگانی‌های ابلاغیه‌ - سایت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 بهمن اعلام شد
15 بهمن 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 بهمن اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 بهمن 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 39،5220 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 8 بهمن 1402 اعلام شد.
8 بهمن 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 8 بهمن 1402 اعلام شد.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 8 بهمن 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  395,232 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 بهمن 1402 اعلام شد
1 بهمن 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 بهمن 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 بهمن 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 395،251 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 دی 1402 اعلام شد
24 دی 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 دی 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 دی 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 395283.83 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 دی 1402 اعلام شد
17 دی 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 دی 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 دی 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 392638.00 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 10 دی 1402 اعلام شد
10 دی 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 10 دی 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 10 دی 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 390،361.33 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 3 دی 1402 اعلام شد
3 دی 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 3 دی 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 3 دی 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 390326.00 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 12 آذر 1402 اعلام شد
19 آذر 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 12 آذر 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 12 آذر 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 381،351 ریال اعلام شد. جهت دانلود فایل کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 12 آذر 1402 اعلام شد
12 آذر 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 12 آذر 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 12 آذر 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 381،351 ریال اعلام شد. جهت دانلود فایل کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 5 آذر 1402 اعلام شد
5 آذر 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 5 آذر 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 5 آذر 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 379299.83 ریال اعلام شد. جهت دانلود فایل کلیک کنید.

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.