ساعت :

بایگانی‌های ابلاغیه‌ - سایت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 خرداد 1403 اعلام شد
20 خرداد 1403

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 خرداد 1403 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 خرداد 1403 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 6 خرداد 1403 اعلام شد
6 خرداد 1403

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 6 خرداد 1403 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 6 خرداد 1403 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  418601.00 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 30 اردیبهشت 1403 اعلام شد.
30 اردیبهشت 1403

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 30 اردیبهشت 1403 اعلام شد.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 30 اردیبهشت 1403 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 418960.33 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 23 اردیبهشت 1403 اعلام شد
23 اردیبهشت 1403

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 23 اردیبهشت 1403 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 23 اردیبهشت 1403 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 418،143 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 16 اردیبهشت ماه 1403 اعلام شد
16 اردیبهشت 1403

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 16 اردیبهشت ماه 1403 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 16 اردیبهشت 1403 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  413,996 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 9 اردیبهشت ماه 1403 اعلام شد
9 اردیبهشت 1403

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 9 اردیبهشت ماه 1403 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 9 اردیبهشت 1403 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  411178 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 2 اردیبهشت 1403 اعلام شد
2 اردیبهشت 1403

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 2 اردیبهشت 1403 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 2 اردیبهشت 1403 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  406724 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 اسفند 1402 اعلام شد
27 اسفند 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 اسفند 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز27 اسفند 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 403215ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 اسفند 1402 اعلام شد
20 اسفند 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 اسفند 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 اسفند 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 400243 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 بهمن اعلام شد
15 بهمن 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 بهمن اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 بهمن 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 39،5220 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.