ساعت :

بایگانی‌های Uncategorized - سایت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

Introducing of INPIA in the international event of Russia 2023
14 February 2023

Introducing of INPIA in the international event of Russia 2023

 what is the share of Iran’s plastic industry in the world market? Russia is the sixth destination of Iran’s plastics, according to statistics, 800 large companies and 10 thousand small companies are active in the polymer and plastic industry in Iran. Yesterday, at the 2023 vision event of the Russian polymer industry, Mr. B Shayesteh, […]

Top
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.