ساعت :

بایگانی عکس - سایت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

2 مهر 1401

وقایع روز سوم غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

وقایع روز سوم غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
30 شهریور 1401

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

مراسم افتتاجیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

برو بالا
برای ثبت نام کلیک کن
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید