اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ سه‌شنبه 1401/3/24 دانلود فایل  

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ سه‌شنبه 1401/3/24

دانلود فایل