گزارش بازرسی قانونی حساب‌های سال 1400 انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

بر اساس گزارش مهدی پورقاضی، بازرس قانونی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، که  همزمان با برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی و پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، قرائت شد، ترازنامه و صورت‌های مالی انجمن در سال منتهی به 29 اسفند 1400 به شرح زیر است: در بخش درآمدها، در سال مالی […]

بر اساس گزارش مهدی پورقاضی، بازرس قانونی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، که  همزمان با برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی و پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، قرائت شد، ترازنامه و صورت‌های مالی انجمن در سال منتهی به 29 اسفند 1400 به شرح زیر است:

در بخش درآمدها، در سال مالی 1400، درآمد انجمن بالغ بر 3 میلیارد و 330 میلیون تومان بوده است. مهم‌ترین منابع درآمدی انجمن هم به ترتیب شامل درآمد ناشی از برگزاری همایش که یک‌میلیارد و 770 میلیون تومان برای انجمن آورده مالی داشته است، همچنین درآمد از محل حق عضویت، رقم 753 میلیون تومان، درآمد ناشی از کمک‌های بلاعوض، رقم 190 میلیون تومان، ورودیه 177 میلیون تومان، درآمد گزارش‌های تحلیل بازار مواد اولیه، 151 میلیون تومان و درآمد حاصل از تبلیغات نمایشگاهی با رقم 134 میلیون تومان از جمله سایر درآمدهای انجمن در سال مذکور بوده است.

در مقابل درآمدهای انجمن، در بخش دیگری از گزارش بازرس قانونی به مخارج و هزینه‌های انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پرداخته شده است که بر اساس آن در سال مالی 1400، مخارج و هزینه‌های انجمن بالغ بر دو میلیارد و 855 میلیون تومان بوده است که از حقوق و مزایای کارکنان با رقم یک میلیارد و 145 میلیون تومان و هزینه‌های همایش با رقم یک میلیارد و 66 میلیون تومان می‌توان به عنوان مهم‌ترین هزینه‌های انجام شده نام برد.

با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد، در بحث تراز مالی، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، در سال مالی 1400 دارای مازاد درآمد ناخالص نسبت به هزینه، معادل 475 میلیون تومان بوده که به سال 1401 منتقل شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به دارایی‌های انجمن اشاره شده است که بر اساس آن در پایان سال مالی 1400، وجوه نقد و موجودی بانکی شامل سپرده رقم 425 میلیون تومان، دریافتی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها رقم 64 میلیون تومان، دارایی‌های مشهود رقم 195 میلیون تومان و سایر دارایی‌ها، 92 میلیون تومان بوده است که بر این اساس مجموع کل دارایی‌های انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، رقم 776 میلیون تومان را نشان می‌دهد.

در بخش بدهی‌های انجمن اشاره شده است که در پایان سال مالی 1400، انجمن دارای بدهی و تعهدات جمعا به مبلغ 145 میلیون تومان بوده که بیشتر از بابت تعهدات نسبت به همایش‌های بعدی است و بدهی متعارفی تلقی می‌شود. همچنین بر اساس گزارش بازرس قانونی انجمن، مالیات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران تا پایان سال 1398 قطعی و تسویه شده است و بدهی مالیاتی سال 1399 در دست بررسی می‌باشد.

بر اساس گزارش آقای مهدی پورقاضی، بازرس قانونی انجمن، تراکنش‌های بین انجمن و اعضا هیات مدیره بررسی شده و در حد متعارف بوده است. همچنین تعداد کارکنان انجمن در سال 1400 که در لیست حقوق قرار دارند، 8 تا 9 نفر بوده است.

همچنین براساس نظر بازرس قانونی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، ترازهای مالی کل، معین و تفصیلی انجمن بررسی شده، همچنین اطلاعات گردش مالی، نحوه نگهداری وجوه، درآمدها و هزینه‌ها، پرداخت حقوق دولتی، تعهدات مالی انجمن به سایر اشخاص، پرداخت حقوق و دستمزد، محاسبه استهلاک دارایی‌ها و سایر حساب‌ها هم مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آنچه مشاهده شد، روش‌های حسابداری و نرم‌افزار حسابداری مورد استفاده براساس روش‌های رایج استاندارد حسابداری بوده و مورد تایید است.

در بخش پایانی این گزارش آمده است که در بررسی به عمل آمده، موردی از تخلف در حساب‌های انجمن مشاهده نشد و سیستم حسابداری انجمن از نظم و قابلیت اطمینان قاب قبولی برخوردار است.