باید مقابل دسیسه چینی علیه نهاد بخش خصوصی ایستاد

محسن خلیلی،‌پدر صنعت ایران؛ باید مقابل دسیسه چینی علیه نهاد بخش خصوصی ایستاد محسن خلیلی عراقی عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی و پدر صنعت ایران با اشاره به طرح شایعات نادرست رسانه‌ای علیه اتاق ایران که به صورت سازمان‌یافته از چند روز قبل آغاز شده گفت: بر همه واجب است علیه این دسیسه‌چینی‌ها به حمایت اتاق […]

محسن خلیلی،‌پدر صنعت ایران؛

باید مقابل دسیسه چینی علیه نهاد بخش خصوصی ایستاد

محسن خلیلی عراقی عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی و پدر صنعت ایران با اشاره به طرح شایعات نادرست رسانه‌ای علیه اتاق ایران که به صورت سازمان‌یافته از چند روز قبل آغاز شده گفت: بر همه واجب است علیه این دسیسه‌چینی‌ها به حمایت اتاق ایران بیایند و اجازه ندهند قدیمی‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی دستخوش انگیزه‌های خاص افراد و گروه‌های مغرض شود.

اتاق ایران خانه بخش خصوصی است و محل مقدسی است. هر کسی علیه اتاق اقدام کند در واقع علیه مصالح ملی، اقتصاد و اشتغال عمومی اقدام کرده است.

خلیلی با تاکید بر اینکه طرح هرگونه اتهام بدون مبنا و سندیت علیه اتاق ایران، گناهی بزرگ است گفت: دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه نباید به سادگی از کنار این موضوع عبور کنند. چرا که بخش خصوصی آنقدر جایگاه بلندی در اقتصاد کشور دارد که نباید به این سادگی ساحت آن مخدوش و مورد اتهام قرار بگیرد. حتی اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی آنقدر مهم است که جا دارد مجلس در قالب مصوبه ای هرگونه اقدام علیه اتاق ایران را جرم تلقی کند.

او با بیان اینکه این حرف به معنای موافقت با غیرشفاف بودن مناسبات مالی در اتاق ایران نیست ادامه داد: بخش خصوصی واقعی، شاید تنها بخش اقتصادی کشور باشد که از شفافیت استقبال کرده و میکند. به همین دلیل هم رئیس اتاق بعد از طرح این شایعات از مراجع ذی صلاح درخواست کرده تا درباره درآمدهای اتاق شفاف سازی کنند. اما حرف من این است که این نهاد آنقدر حرمت دارد که نباید به این سادگی دستخوش ماجراجویی های عده ای شود.

او با اشاره به تلاش گروهی از نمایندگان برای تغییرقانون اتاق ایران و تبدیل آن به نهاد عمومی غیردولتی تاکید کرد: این کار اتاق را از ماهیت اصلی خود دور کرده و حتما آن را به نهادی ناکارآمد تبدیل خواهد کر. این اقدام استقلال اتاق ایران را مخدوش خواهد کرد و این حتما به مصلحت اقتصاد کشور نیست.

منبع: صفحه رسمی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران