این بازی تا کجا ادامه دارد؟!

این بازی تا کجا ادامه دارد؟! یک هفته اورهال،یک هفته ابطال معاملات ،یک هفته عدم عرضه به گزارش اینپیا؛ پس از اورهال ناگهانی دو هفته گذشته پتروشیمی اروند و رقابت بالای 80 درصدی که درپی آن هفته گذشته صورت گرفت و بورس کالا معامله آن را ابطال نمود، به نظر میرسید با اعلام عرضه دوبرابری […]

این بازی تا کجا ادامه دارد؟!
یک هفته اورهال،یک هفته ابطال معاملات ،یک هفته عدم عرضه

به گزارش اینپیا؛ پس از اورهال ناگهانی دو هفته گذشته پتروشیمی اروند و رقابت بالای 80 درصدی که درپی آن هفته گذشته صورت گرفت و بورس کالا معامله آن را ابطال نمود، به نظر میرسید با اعلام عرضه دوبرابری در روز جاری کمی از التهاب این بازار کاهش یابد که بازهم پتروشیمی اروند عرضه ای را روانه تالار بورس کالا نکرد. معلوم نیست با عدم دستیابی تولید کنندگان در 4 هفته گذشته، چه در انتظار بازارهای پایین دستی آن باشد و چه تورمی به محصولات نهایی تزریق شود. از طرف دیگر نظارتی هم در این مورد صورت نمی گیرد و شاهد بودیم در بسیاری از هفته های سال گذشته هم که پتروشیمی اروند تصمیم به عدم ارائه عرضه خود گرفت، جبرانی در پی آن صورت نگرفت. با عرضه انحصاری این محصول توسط تنها یک پتروشیمی حالاحالاها باید انتظار این بازی ها را داشته باشیم.