پیش بینی و تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای منابع انسانی در بنگاه های صنایع پلاستیک در سال 1401

دکتر صادق صحرایی مدیرعامل مجتمع فرا صنعت طبرستان و معاون مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۱ درباره پیش بینی و تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای منابع انسانی در بنگاه های صنایع پلاستیک در سال ۱۴۰۱ گفت: رشد اقتصادی سرمایه گذاری تکنولوژی تولید شرایط اجتماعی و فرهنگی و […]

دکتر صادق صحرایی مدیرعامل مجتمع فرا صنعت طبرستان و معاون مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۱ درباره پیش بینی و تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای منابع انسانی در بنگاه های صنایع پلاستیک در سال ۱۴۰۱ گفت: رشد اقتصادی سرمایه گذاری تکنولوژی تولید شرایط اجتماعی و فرهنگی و دستمزدها بر بازار کار و اشتغال تاثیر گذارند.
او ضمن اشاره به تعریف نیروی شاغل بیکار و بیکاری گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، جمعیت ۱۵ سال به بالا که نیروی کار شاغل محسوب می شوند، ۶۳ میلیون نفر بوده که از این تعداد ۴۰ درصد فعال بوده و ۵۹ درصد غیر فعال هستند.آمارهای مرکز آمار در مقایسه‌ای بین زمستان ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹ نشان می دهد نرخ اشتغال در کشور منفی بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی نیم درصد کاهش داشته و اشتغال ناقص هم روند کاهشی داشته است. سهم اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی اندکی افزایش داشته است. بخش خدمات با ۵۱.۹ بیشترین سهم از اشتغال را داشته و کشاورزی با ۱۴.۵ درصد پایین ترین نرخ اشتغال بنابراین صنعت و کشاورزی در بحث اشتغال رشد منفی داشتند و بخش خدمات ١.۵درصد رشد اشتغال را تجربه کرده است.
صحرایی ادامه داد: به طور کلی درخواست برای کار، بنا به دلایلی کاهش یافته است از جمله این دلایل می‌توان به عدم رشد و توسعه کشور در بخش صنعت و کشاورزی به دلیل تحریم‌ها، رشد اتوماسیون و عدم اتکا به نیروی انسانی، درآمد بیشتر حاصل از فعالیت‌های خدماتی، کاهش تمایل به مشارکت در فعالیت اقتصادی در نسل‌های اخیر و رشد نامتوازن درآمدها با نرخ تورم را اشاره کرد.
او با اشاره به رده بندی نسل های مختلف از شاغلین در کشور گفت: در دوران کرونا به استناد صحبت های معاون وزیر آموزش و پرورش توجه دانش آموزان به رشته های فنی حرفه‌ای بیشتر شده است و این برای آینده صنعت در راستای تامین نیروی کار ماهر اتفاق خوبی است.
صحرایی افزود: در سال ۱۴۰۱ پیش بینی دولت بر این بود که با افزایش ۵۷ درصدی سطح دستمزدها گشایشی در زندگی کارگران ایجاد شود اما در دو ماه اول سال ۱۴۰۱ تورم شدید افزایش حقوق را بی‌اثر کرده است و این اتفاق هم برای صنعت و هم برای جامعه کارگری گران تمام شد تعدیل نیروی کار رخ داد.
مدیرعامل مجتمع فرا صنعت طبرستان اشاره اعلام کرد ۱۱.۳ دهم اشتغال صنعت در صنعت پلاستیک است در این راستا پیشنهاداتی برای تامین منابع انسانی ارائه می‌شود که از جمله آن می‌توان به استفاده از نیروی کار خارجی دارای مجوز، کمک دولت به بخش های صنعت و کشاورزی با عدم افزایش بی رویه هزینه های انرژی و کاهش سهم دولت از درآمد ناشی از صنعت و کشاورزی اشاره کرد.