شهرام شیرین‌کام؛ مشاور مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان شرکتی و تجاری

ارائه بانک تجارت در خصوص اعتبار اسنادی داخلی (LC)

شهرام شیرین کام مشاور مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان شرکتی و تجاری با حضور در همایش “ارتقاء فروش اعتباری محصولات در شرکت های پتروشیمی پلیمری” که صبح امروز در هتل المپیک برگزار شد؛ گفت:اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک بنا به درخواست مشتری است مبتنی بر اینکه در قبال ارائه اسناد مخشص شده و […]

شهرام شیرین کام مشاور مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان شرکتی و تجاری با حضور در همایش “ارتقاء فروش اعتباری محصولات در شرکت های پتروشیمی پلیمری” که صبح امروز در هتل المپیک برگزار شد؛ گفت:اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک بنا به درخواست مشتری است مبتنی بر اینکه در قبال ارائه اسناد مخشص شده و طبق شرایط اعتبار طرف فروشنده در مدت معین اقدام به پرداخت تعهدات بنماید.

شیرین کام گفت: از مزایای گشایش اعتبار اسنادی داخلی می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ عمده ترین و مهم ترین روش پرداخت، افزایش اعتبار مشتری نزد سیستم بانکی، کاهش نیاز واحدهای تولیدی و بازارگانی به نقدینگی، تسهیل و توسعه مبادلات بازرگانی با طرف های تجاری از طریق سیستم بانکی و کاهش ریسک خریدارو  فورشنده در معاملات بازرگانی و احراز اطمینان از حسن انجام است.
وی بیان کرد: ارکان اصلی این عمل شامل، بانک عامل فروشنده، بانک عامل خریدار، خریدار و فروشنده هستند که شامل ارسال پیش فاکتور، درخواست گشایش اعتبار، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال اسناد حمل، پرداخت وجه اعتبار، تحویل اسناد به خریدار، ارسال کالا به انبار، واریز وجه به حساب فروشنده می شود.
شیرین کام گفت:از مزایای اعتبارات  اسنادی خریدار میتوان به اطمینان از حصول موقع منابع فروش، حاصل ازتعهد یک بانک به جای اعتیار شخص خریدار کالا ، امکان تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار از سوی بانک، امکان برنامه ریزی تولید در رساتی تحقق بودجه ریزی سازمان، شفافیت و بهینه سازی سیستم فروش اشاره کرد.
وی درباره مزایای اعتبارات  اسنادی فروشنده افزود: کاهش بهای تمام سد مواد اولیه، امکان پرداخت به دفعات در مقاطع زمانی مختلف، امکان برنامه ریزی برای افایش تولید ب اتکا به تامین موقع خوراک، امکا نظارت بر تاریخ حمل کالا و تاریخ نهایی پرداخت، اطمینان از اینکه پرداخت تنها پس از فک مالکیت صورت می گیرد.
مشاور مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان شرکتی و تجاری بیان کرد: ما در رویکرد جدید خود معتقدیم شما که شرکای تجاری ما هستید در ابتدا به موفقیت برسید و سپس ما در کنار شما به نفع برسیم و ما می خواهیم که شما امور خود را به ما بسپارید تا ما نیاز شما را رفع کنیم.