رشد 20 درصدی قیمت پایه پلی کربنات پتروشیمی خوزستان پس از سه هفته غیبت! منطقی است؟

بهای پایه پلی‌کربنات پتروشیمی خوزستان پس از عدم عرضه از هفته دوم خرداد به یکباره با رشد نزدیک به 20 هزار تومانی همراه شد. به گزارش اینپیا؛ بازار پلی کربنات داخلی در یکسال اخیر شرایط متفاوت و ویژه‌ای را طی کرده است. این محصول تنها توسط پتروشیمی خوزستانی عرضه میشود که توانسته با افزایش بهره‌وری […]

بهای پایه پلی‌کربنات پتروشیمی خوزستان پس از عدم عرضه از هفته دوم خرداد به یکباره با رشد نزدیک به 20 هزار تومانی همراه شد.

به گزارش اینپیا؛ بازار پلی کربنات داخلی در یکسال اخیر شرایط متفاوت و ویژه‌ای را طی کرده است. این محصول تنها توسط پتروشیمی خوزستانی عرضه میشود که توانسته با افزایش بهره‌وری خود بعد از چند سال از فاز زیاندهی خارج و زیان انباشته خود را با سود ببندد.
محصول غیر بهین‌یابی که با میانگین عرضه 100 تنی راهی تالار بورس کالا به صورت هفتگی شده و بسیاری از هفته‌های یکسال اخیر را در فاز رقابتی سنگین پشت سر گذاشته است. شاید جدای از بحث افزایش تقاضای این محصول، نحوه قیمت‌گذاری آن و اختلاف بیش از 40 درصدی با بهای بازار آزاد به تداوم این مسیر رقابتی کمک کرد.
در شرایطی که این مسیر در سال جاری هم ادامه داشت، با افزایش اختلافات در محاسبه بهای پایه این محصول که خارج از اختیارات دفتر صنایع پایین‌دستی بود، برای سه هفته عرضه‌ای در تالار بورس کالا ثبت نشد، تا انتظارات برای رقابت سنگین‌تر این محصول پس از این مدت فراهم شود. اما در این میان رشد محسوس بهای پایه آن از محدوده 86 هزار تومانی به بازه 107 هزارتومانی، تمامی خریداران این محصول را متعجب کرد. در شرایط که نه قیمت‌های جهانی این محصول و نه دلار رشد 20 درصدی را در این بازه تجربه نکرده اند که پتروشیمی خوزستان با این نرخ محصول خود را وارد تالار بورس کالا آن هم با حجم محدودتر 80 تنی کرده است. شاید این افزایش نرخ و نزدیک شدن به بهای بازار به خریداران اجازه رقابت بیش از 7 درصدی با وجود تقاضای 144 تنی را در روز جاری نداد، اما به هر حال نحوه محاسبه بهای پایه این محصول شفاف نیست تا نگرانی ها در این خصوص ادامه یابد.