صورتجلسه هشتاد و یکمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی مورخ 4 تیرماه

برای دریافت فایل  صورتجلسه هشتاد و یکمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی مورخ 4 تیرماه در لینک زیر کلیک کنید دانلود فایل 

برای دریافت فایل  صورتجلسه هشتاد و یکمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی مورخ 4 تیرماه در لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل