دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری و مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا برگزار می‌شود

💢 دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری و مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا برگزار می‌شود   🔸 مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا با هدف قدردانی و حمایت از واحدهای صادراتی صنایع پلیمر در جهت افزایش صادرات این واحد ها همزمان با دومین همایش بین‌المللی صادرات صنایع پلیمری در مرداد ماه سال جاری توسط کمیسیون […]

💢 دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری و مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا برگزار می‌شود

 

🔸 مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا با هدف قدردانی و حمایت از واحدهای صادراتی صنایع پلیمر در جهت افزایش صادرات این واحد ها همزمان با دومین همایش بین‌المللی صادرات صنایع پلیمری در مرداد ماه سال جاری توسط کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار می‌شود.

 

🔸 این رویداد با همکاری بانک توسعه صادرات، کنفدراسیون صادرات ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، کمیسیون توسعه غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، خانه صنعت، معدن تجارت استان تهران و همچنین حمایت و همکاری اتاق های مشترک بازرگانی برگزار خواهد شد.

 

🔸 از صادرکنندگان محترم دعوت می شود که برای حضور در این مراسم با مراجعه به آدرس زیر و ثبت رایگان اطلاعات خود، در راستای شناخت هر چه دقیق تر صادرکنندگان پویا برگزار کنندگان را یاری نمایند.

💢 دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری و مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا برگزار می‌شود

 

🔸 مراسم تقدیر از صادرکنندگان پویا با هدف قدردانی و حمایت از واحدهای صادراتی صنایع پلیمر در جهت افزایش صادرات این واحد ها همزمان با دومین همایش بین‌المللی صادرات صنایع پلیمری در مرداد ماه سال جاری توسط کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار می‌شود.

 

🔸 این رویداد با همکاری بانک توسعه صادرات، کنفدراسیون صادرات ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، کمیسیون توسعه غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، خانه صنعت، معدن تجارت استان تهران و همچنین حمایت و همکاری اتاق های مشترک بازرگانی برگزار خواهد شد.

 

🔸 از صادرکنندگان محترم دعوت می شود که برای حضور در این مراسم با مراجعه به آدرس زیر و ثبت رایگان اطلاعات خود، در راستای شناخت هر چه دقیق تر صادرکنندگان پویا برگزار کنندگان را یاری نمایند.

https://inpia.ir/register14010218/