ساعت :

اتاق تهران، دوره آموزشی، کسب و کار خانوادگی

اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران برای سومین دوره آموزش عالی کسب و کارهای خانوادگی
23 خرداد 1401

اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران برای سومین دوره آموزش عالی کسب و کارهای خانوادگی

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع معاون و کاورزی تهران با موضوع برگزاری سومین دوره آموزش عالی کسب و کارهای خانوادگی اطلاعات در فایل زیر دانلود فایل  

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.