ساعت :

دسترسی به مواد اولیه پایه

ضرورت بازبینی قیمت گذاری، الزام رشد فزاینده اشتغال پلیمری
3 خرداد 1401

ضرورت بازبینی قیمت گذاری، الزام رشد فزاینده اشتغال پلیمری

محمدحسین بابالو، مشاور ارشد هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در سخنرانی خود به موضوع «نقش دسترسی به مواد اولیه پایه با قیمت جهانی در رقابت پذیری بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی» پرداخت. وی در ابتدا مهمترین فاتکورهای رقابت پذیری را نام برد و گفت: در رقابت پذیری بنگاه های تولیدی مهمترین فاکتور در […]

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید