ساعت :

دیجیتال، مارکتینگ،اقتصاد، پلاستیک

نقش دیجیتال مارکتینگ در اقتصاد صنایع پلاستیک
3 خرداد 1401

نقش دیجیتال مارکتینگ در اقتصاد صنایع پلاستیک

دکتر عادل طالبی مدیر نشر برآیند و موسس آژانس دیجیتال مارکتینگ منظم و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار های الکترونیک درباره نقش دیجیتال مارکتینگ در اقتصاد صنایع پلاستیک در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۱ گفت: بازار پلاستیک بازار بسیار متنوعی است. در صنعت پلیمر و پلاستیک ۶۲ حوزه فعالیت می […]

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.