ساعت :

صادرکنندگان

کدام یک از صادرکنندگان سال ۹۷ مشمول معافیت مالیاتی شدند؟
23 مرداد 1400

کدام یک از صادرکنندگان سال ۹۷ مشمول معافیت مالیاتی شدند؟

دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: صادرکنندگان سال ۹۷ که از تاریخ ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کردند، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده شدند.

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید