ساعت :

نمایشگاه، ایران پلاست، بسپار، شانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست ،

گفت و گوی  مجله بسپار با علیرضا ترک، بازرس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
21 شهریور 1401

گفت و گوی مجله بسپار با علیرضا ترک، بازرس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

گفت و گو با علیرضا ترک، بازرس و نماینده انجمن ملی صنایع پلیمر در شورای سیاستگذاری ایران پلاست: متاسفانه ایران پلاست از نمایشگاه های منطقه فاصله گرفته است/ این روند با توجه به پتانسیل صنایع پلیمر و پتروشیمی کشور می تواند اصلاح شود بسپار / ایران پلیمر علیرضا ترک، بازرس انجمن ملی صنایع پلیمر و نماینده […]

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.