ساعت :

نمایشگاه پلاستیک قزاقستان

پاویون ایران در نمایشگاه پلیمر و پلاستیک قزاقستان
8 خرداد 1403
انجمن ملی با همکاری اتاق ایران قزاقستان

پاویون ایران در نمایشگاه پلیمر و پلاستیک قزاقستان

 اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان با همکاری انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اقدام به برگزاری پاویون در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع پلاستیک و پلیمر اقدام می نمایند:

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.