ساعت :

پنل، شفافیت اقتصادی و رقابت عادلانه، نظام توزیع و زنجیره ارزش،

پنل بررسی نقش شفافیت اقتصادی و رقابت عادلانه در نظام توزیع و زنجیره ارزش
3 خرداد 1401

پنل بررسی نقش شفافیت اقتصادی و رقابت عادلانه در نظام توزیع و زنجیره ارزش

ر دومین روز همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۱، پنل بررسی نقش شفافیت اقتصادی و رقابت عادلانه در نظام توزیع و زنجیره ارزش برگزار شد. در این پنل، دکتر سعید ترکمان (رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران)، دکتر برمک قنبرپور (عضو هیات مدیره انجمن ملی)، دکتر محسن صفدری (مدیرکل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت […]

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.