ساعت :

iranplast17

Iran Plast International Exhibition Review
26 September 2023

Iran Plast International Exhibition Review

The seventeenth Iran Plast International Exhibition was held from September 17 to 20 with the aim of developing the entire value chain, supporting domestic production and promoting domestic manufacturing. The exhibition was held at the permanent site of Tehran International Exhibition Center. In an unprecedented collaboration, IranePlast 17 allocated exhibition space to 560 domestic and […]

Top
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.