عضویت در کانال انجمن ملی پلاستیک

انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران

نزول قیمتی در دامنه‌های پایین

نزول قیمتی در دامنه‌های پایین

نزدیکی به ماه مبارک رمضان و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی وضعیتی را ایجاد کرده که شاهد کم رونقی بازار داخلی محصولات پتروشیمی باشیم هرچند که افزایش معاملات پلیمرها در هفته گذشته در بورس کالای ایران به تقویت عرضه‌ها در بازار داخلی کمک خواهد کرد.

پیش بینی قیمت های پایه پتروشیمی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 9 خرداد ماه

پیش بینی قیمت های پایه پتروشیمی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 9 خرداد ماه

پیش بینی می شود قیمت های پایه اعلامی دفتر توسعه صنایع پایین دستی مربوط به دو هفته منتهی به یکشنبه 9 خرداد ماه؛ با توجه به روند نزولی هفته های اخیر قیمت های جهانی محصولات پلیمری، باز هم با کاهش نرخ اکثر گریدهای پلیمری همراه باشد.

به روز رسانی شده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 44,000 ریال -600 1.35% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -1000 2.22% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,000 ریال 700 1.56% نمودار و آرشیو
EX5 Amir 46,000 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 41,800 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 41,500 ریال -500 1.19% نمودار و آرشیو
5110 41,350 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,200 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,000 ریال -1000 2.27% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
020 40,900 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Lf190 41,150 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
2420h 41,000 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
2420d 40,800 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
2102 41,000 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 42,200 ریال 600 1.42% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 39,300 ریال -700 1.75% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 41,250 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 41,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan 40,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 38,200 ریال 500 1.31% نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Hi500 37,000 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,000 ریال -800 1.34% نمودار و آرشیو
Z30s 37,200 ریال -400 1.06% نمودار و آرشیو
C30s 36,700 ریال -400 1.08% نمودار و آرشیو
V30s 45,000 ریال 1000 2.22% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 49,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 58,900 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
1540 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
781 36,700 ریال -400 1.08% نمودار و آرشیو
785 36,500 ریال -500 1.35% نمودار و آرشیو
821 36,700 ریال -800 2.13% نمودار و آرشیو
825 36,100 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
552R Jam 37,400 ریال -400 1.06% نمودار و آرشیو
552R Arak 37,200 ریال -300 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam 36,500 ریال 200 0.55% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 36,300 ریال -200 0.55% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 90,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 45,000 ریال -1000 2.17% نمودار و آرشیو
R60 60,000 ریال -5000 7.69% نمودار و آرشیو
548R 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
RP340 43,500 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,500 ریال 500 1.08% نمودار و آرشیو
440L 43,900 ریال -1100 2.44% نمودار و آرشیو
MR230 44,000 ریال -1000 2.22% نمودار و آرشیو
ZR230 44,500 ریال -3000 6.32% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 67,600 ریال 1600 2.37% نمودار و آرشیو
332C 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 34,900 ریال -200 0.57% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 44,300 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 46,000 ریال 1000 2.17% نمودار و آرشیو
EPS 400 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 36,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
گرم طلای 18 عيار 1,010,630 ریال -9810 0.96% نمودار و آرشیو
مثقال طلا 4,382,000 ریال -42500 0.96% نمودار و آرشیو
سكه طرح قديم 9,925,000 ریال -85000 0.85% نمودار و آرشیو
سكه طرح جديد 9,940,000 ریال -85000 0.85% نمودار و آرشیو
نيم سكه 5,105,000 ریال -10000 0.2% نمودار و آرشیو
ربع سكه 2,750,000 ریال -10000 0.36% نمودار و آرشیو
یک گرم 1,855,000 ریال -20000 1.07% نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
دلار آزاد 34,770 ریال -160 0.46% نمودار و آرشیو
يورو آزاد 38,910 ریال -50 0.13% نمودار و آرشیو
پوند آزاد 50,830 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
دلار دولتی 30,465 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
يورو دولتی 33,826 ریال -30 0.09% نمودار و آرشیو
پوند دولتی 44,530 ریال -15 0.03% نمودار و آرشیو

کارنو

بهین انرژی سرآمد

نظـرسنجی
  • آیا سال 95، سال رونق صنعت پلاستیک خواهد بود؟
  • مشاهده نتیجه

یزد پولیکا
پلیمرهای آمورف و کریستالین

پلیمرهای آمورف و کریستالین

در برخی موارد حالت آمورف و کریستالین پلیمرها از دیگر موارد جامد مانند مولکولهای یونی، فلزی و مولکولهای کوالانسی کوچک پیچیده تر است. پیچیدگی در پلیمرها بعلت وجود دو حالت متفاوت از آرایش مولکولی آنها است.

آخرین خبرها از سوئیفت، مالیات‌ از حساب بانکی و حذف کارت بازرگانی

آخرین خبرها از سوئیفت، مالیات‌ از حساب بانکی و حذف کارت بازرگانی

محسن جلال‌پور آخرین وضعیت فعالیت سوئیفت را تشریح کرد و به نقدها و ابهاماتی که در این خصوص در فضای اقتصادی و سیاسی مطرح شده است، پرداخت. انعقاد پیمان‌های پولی با دیگر کشورها، حذف کارت بازرگانی، نرخ سود بانکی و وضع مالیات بر آن، از دیگر مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

هوشنگ پارسا: با علم دیروز، مدیران نمی‌توانند پیشرفت کنند

هوشنگ پارسا: با علم دیروز، مدیران نمی‌توانند پیشرفت کنند

گفتگوی مدیرعامل گروه کارخانجات تولیدی پلاستیک کار ، صادر کننده نمونه ملی و تولید کننده ی انواع فیلم های پلی اتیلن، کیسه های صنعتی و مصرفی، انواع کامپاندهای پلیمری و گرانولهای پی وی سی و انواع شیلنگ های پی وی سی.

پیش بینی قیمت های پایه پتروشیمی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 9 خرداد ماه

پیش بینی قیمت های پایه پتروشیمی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 9 خرداد ماه

پیش بینی می شود قیمت های پایه اعلامی دفتر توسعه صنایع پایین دستی مربوط به دو هفته منتهی به یکشنبه 9 خرداد ماه؛ با توجه به روند نزولی هفته های اخیر قیمت های جهانی محصولات پلیمری، باز هم با کاهش نرخ اکثر گریدهای پلیمری همراه باشد.

گزارش «فرصت امروز» از بازار ظروف یکبار مصرف در ایران؛ کل تولید به این ظروف وابسته است

گزارش «فرصت امروز» از بازار ظروف یکبار مصرف در ایران؛ کل تولید به این ظروف وابسته است

ظروف یکبارمصرف؛ نظرات هم منفی و هم مثبت. منفی از آن جهت که زیست‌محیطی‌ها و اهالی این حوزه‌ها معتقدند ضرر و زیان‌هایی را به طبیعت وارد می‌کند و مثبت‌ها می‌گویند تولید این محصولات تکمیل‌کننده روند تولید در هر کشوری است.