عضویت در کانال انجمن ملی پلاستیک

انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران

بسته شدن برخی کدهای مناطق آزاد برای توزیع بهتر PVC

بسته شدن برخی کدهای مناطق آزاد برای توزیع بهتر PVC

بعد از اعتراض های فراوان تشکل ها و تولیدکنندگان به روند توزیع مواد اولیه به مناطق آزاد و ویژه، بنا بر اخبار موثق، کد تعداد قابل ملاحظه ای شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد بسته شده است.

بازگشت نظم به عرضه دی اتیل هگزانول با پیگیری تشکل ها

بازگشت نظم به عرضه دی اتیل هگزانول با پیگیری تشکل ها

برگزاری جلسات هم اندیشی بین صنایع تکمیلی محصول دی اتیل هگزانول با مسئولین شرکت ملی پتروشیمی و پتروشیمی شازند، مشکل عرضه های نامنظم را حل کرد و تنظیم مجدد عرضه ها با تناژ کافی باعث برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا شد.

به روز رسانی شده در تاریخ ۶ تير ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,500 ریال 500 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
EX5 Amir 41,500 ریال -2000 4.6% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 39,100 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 39,600 ریال 300 0.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 39,250 ریال -150 0.38% نمودار و آرشیو
5110 38,600 ریال 200 0.52% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,800 ریال 2100 4.79% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,100 ریال 900 2.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,800 ریال 300 0.74% نمودار و آرشیو
0075 43,200 ریال 1200 2.78% نمودار و آرشیو
020 42,000 ریال -1700 3.89% نمودار و آرشیو
Lf190 41,500 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d 41,000 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
2102 41,500 ریال -400 0.95% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 39,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 42,800 ریال 1500 3.5% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 40,100 ریال -400 0.99% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
52518 45,450 ریال 9750 21.45% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 43,500 ریال 500 1.15% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 44,100 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 43,800 ریال 700 1.6% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 37,000 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
C30s 37,000 ریال 200 0.54% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 48,700 ریال -350 0.71% نمودار و آرشیو
1540 45,000 ریال -800 1.75% نمودار و آرشیو
781 42,000 ریال -2500 5.62% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال -1500 3.53% نمودار و آرشیو
821 42,000 ریال -2200 4.98% نمودار و آرشیو
825 40,000 ریال -4250 9.6% نمودار و آرشیو
5030 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552R Jam 36,800 ریال 300 0.82% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 36,750 ریال 350 0.95% نمودار و آرشیو
510L Jam 37,600 ریال 800 2.13% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 36,500 ریال 500 1.37% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 61,500 ریال نمودار و آرشیو
R40 45,800 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
R60 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
548R 42,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 45,200 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 50,200 ریال 2200 4.38% نمودار و آرشیو
440L 42,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 42,800 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
ZR230 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 61,700 ریال -800 1.28% نمودار و آرشیو
332C 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 47,900 ریال 4700 9.81% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 39,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 39,200 ریال 1200 3.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 43,700 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 49,500 ریال 500 1.01% نمودار و آرشیو
EPS 300 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
EPS 400 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Hi500 35,300 ریال -150 0.42% نمودار و آرشیو
ABS150 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 45,600 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
J740 45,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 39,300 ریال 500 1.27% نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۸ تير ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
گرم طلای 18 عيار 1,100,580 ریال 20640 1.88% نمودار و آرشیو
مثقال طلا 4,745,000 ریال 62500 1.32% نمودار و آرشیو
سكه طرح قديم 10,740,000 ریال 150000 1.4% نمودار و آرشیو
سكه طرح جديد 10,738,000 ریال 123000 1.15% نمودار و آرشیو
نيم سكه 5,380,000 ریال 85000 1.58% نمودار و آرشیو
ربع سكه 2,810,000 ریال 45000 1.6% نمودار و آرشیو
یک گرم 1,830,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۸ تير ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
دلار آزاد 34,960 ریال 170 0.49% نمودار و آرشیو
يورو آزاد 39,210 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
پوند آزاد 48,030 ریال -900 1.84% نمودار و آرشیو
دلار دولتی 30,680 ریال 40 0.13% نمودار و آرشیو
يورو دولتی 33,894 ریال -171 0.5% نمودار و آرشیو
پوند دولتی 40,854 ریال -1072 2.56% نمودار و آرشیو

نظـرسنجی
  • آیا سال 95، سال رونق صنعت پلاستیک خواهد بود؟
  • مشاهده نتیجه

یزد پولیکا
آخرین خبرها از سوئیفت، مالیات‌ از حساب بانکی و حذف کارت بازرگانی

آخرین خبرها از سوئیفت، مالیات‌ از حساب بانکی و حذف کارت بازرگانی

محسن جلال‌پور آخرین وضعیت فعالیت سوئیفت را تشریح کرد و به نقدها و ابهاماتی که در این خصوص در فضای اقتصادی و سیاسی مطرح شده است، پرداخت. انعقاد پیمان‌های پولی با دیگر کشورها، حذف کارت بازرگانی، نرخ سود بانکی و وضع مالیات بر آن، از دیگر مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

هوشنگ پارسا: با علم دیروز، مدیران نمی‌توانند پیشرفت کنند

هوشنگ پارسا: با علم دیروز، مدیران نمی‌توانند پیشرفت کنند

گفتگوی مدیرعامل گروه کارخانجات تولیدی پلاستیک کار ، صادر کننده نمونه ملی و تولید کننده ی انواع فیلم های پلی اتیلن، کیسه های صنعتی و مصرفی، انواع کامپاندهای پلیمری و گرانولهای پی وی سی و انواع شیلنگ های پی وی سی.

بازگشت نظم به عرضه دی اتیل هگزانول با پیگیری تشکل ها

بازگشت نظم به عرضه دی اتیل هگزانول با پیگیری تشکل ها

برگزاری جلسات هم اندیشی بین صنایع تکمیلی محصول دی اتیل هگزانول با مسئولین شرکت ملی پتروشیمی و پتروشیمی شازند، مشکل عرضه های نامنظم را حل کرد و تنظیم مجدد عرضه ها با تناژ کافی باعث برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا شد.