عضویت در کانال انجمن ملی پلاستیک

انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران

تقدیر از برگزیدگان پلیمری استان تهران در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت

تقدیر از برگزیدگان پلیمری استان تهران در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت

در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت، شرکت های ممتاز سهند، پليران اتصال، فرنام بسپار و پويا پليمر به عنوان برگزيدگان پليمری استان تهران شناخته شدند و از این واحدهای صنعتی و معدنی برتر با اهداء لوح یادبود قدردانی شد.

تعامل و دوستی را در انجمن همگن ایجاد کنیم

تعامل و دوستی را در انجمن همگن ایجاد کنیم

شب گذشته (یکشنبه 3 مرداد 1395)، عیسی غریبی از مؤسسین انجمن همگن پلاستیک تهران، با انتشار پیامی به علاقه مندان سرنوشت این انجمن و صنعت پلاستیک، خواستار همکاری و کنار گذاردن اختلافات برای رسیدن به تعامل و دوستی در انجمن همگن تهران شد.

به روز رسانی شده در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,000 ریال 900 2.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 40,200 ریال 200 0.5% نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 39,850 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,100 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 40,500 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 40,100 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
5110 39,600 ریال 300 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 40,500 ریال 500 1.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 39,600 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 39,900 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
0075 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
020 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Lf190 43,900 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
2420h 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
2102 43,600 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 43,000 ریال 1000 2.33% نمودار و آرشیو
EX3 Jam 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 48,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,700 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 39,000 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 38,900 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
C30s 39,600 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
V30s 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 59,200 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
1540 50,800 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
781 47,000 ریال -2500 5.05% نمودار و آرشیو
785 47,000 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
821 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
825 47,500 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
5030 70,000 ریال 10000 14.29% نمودار و آرشیو
525 38,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 38,800 ریال -700 1.77% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 38,700 ریال 100 0.26% نمودار و آرشیو
510L Jam 39,000 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 39,000 ریال -50 0.13% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 67,500 ریال 100 0.15% نمودار و آرشیو
10417 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 81,500 ریال 300 0.37% نمودار و آرشیو
R40maron 59,000 ریال -1000 1.67% نمودار و آرشیو
R60 46,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
548R 45,400 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
RP340 48,500 ریال -1100 2.22% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,700 ریال -1100 2.25% نمودار و آرشیو
440L 43,800 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
MR230 41,500 ریال -500 1.19% نمودار و آرشیو
ZR230 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam 37,650 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,650 ریال 150 0.4% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 39,200 ریال نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 53,800 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
EPS 300 48,500 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
EPS 400 47,400 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
510L Arak 38,800 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
5620 41,800 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 59,800 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
1922 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
MR1600 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 52,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال 800 1.8% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 39,600 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -600 1.54% نمودار و آرشیو
Hi500 37,100 ریال -350 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
گرم طلای 18 عيار 1,104,730 ریال -2080 0.19% نمودار و آرشیو
مثقال طلا 4,791,000 ریال -9000 0.19% نمودار و آرشیو
سكه طرح قديم 10,830,000 ریال -30000 0.28% نمودار و آرشیو
سكه طرح جديد 10,845,000 ریال 55000 0.51% نمودار و آرشیو
نيم سكه 5,430,000 ریال -10000 0.18% نمودار و آرشیو
ربع سكه 2,790,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
یک گرم 1,800,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
دلار آزاد 35,140 ریال -20 0.06% نمودار و آرشیو
يورو آزاد 38,850 ریال -10 0.03% نمودار و آرشیو
پوند آزاد 46,620 ریال -80 0.17% نمودار و آرشیو
دلار دولتی 30,956 ریال 16 0.05% نمودار و آرشیو
يورو دولتی 33,943 ریال -14 0.04% نمودار و آرشیو
پوند دولتی 40,639 ریال 80 0.2% نمودار و آرشیو

نظـرسنجی
  • آیا سال 95، سال رونق صنعت پلاستیک خواهد بود؟
  • مشاهده نتیجه

یزد پولیکا
تولید اتصالات

تولید اتصالات "UPVC" مقاوم با کمک نانوذرات توسط پژوهشگران کشور

پژوهشگران کشور با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به عرضه انواع اتصالات "UPVC" مقاوم برای سیستم‌های لوله‌کشی ساختمان‌ شده است.

آخرین خبرها از سوئیفت، مالیات‌ از حساب بانکی و حذف کارت بازرگانی

آخرین خبرها از سوئیفت، مالیات‌ از حساب بانکی و حذف کارت بازرگانی

محسن جلال‌پور آخرین وضعیت فعالیت سوئیفت را تشریح کرد و به نقدها و ابهاماتی که در این خصوص در فضای اقتصادی و سیاسی مطرح شده است، پرداخت. انعقاد پیمان‌های پولی با دیگر کشورها، حذف کارت بازرگانی، نرخ سود بانکی و وضع مالیات بر آن، از دیگر مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

گله پلاستیک خوزستان از شرکت بازرگانی پتروشیمی به وزیر صنعت

گله پلاستیک خوزستان از شرکت بازرگانی پتروشیمی به وزیر صنعت

عزیزالله نیری، مدیرعامل شرکت پلاستیک خوزستان با انتشار نامه ای به وزیر صنعت مراتب گله مندی و اعتراض خود نسبت به سیاست های شرکت بازرگانی پتروشیمی و تغییر سیاست های این شرکت را اعلام کرد.