انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران

مروری بر قیمت های 30 گرید پلیمری از ابتدای امسال

مروری بر قیمت های 30 گرید پلیمری از ابتدای امسال

عمده گریدهای پلیمری از ابتدای سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه با کاهش نرخ مواجه شده اند. البته این قاعده برای برخی از مواد، همچون 0075، 781، Hi500 صادق نیست.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تخلفات بازار محصولات پتروشیمی را اعلام کرد

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تخلفات بازار محصولات پتروشیمی را اعلام کرد

تخلفات قابل پیگیری خرید و فروش محصولات پتروشیمی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته (1 خرداد 1396) اعلام شد و مصادیق تخلفات، گرانفروشی و حتی ابطال پروانه در این نامه قید شده است.

وقتی غیر بهین یابی هم می توانند خرید کنند/ تلاش برای افزایش فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا

وقتی غیر بهین یابی هم می توانند خرید کنند/ تلاش برای افزایش فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا

بورس کالای ایران تلاش می کند تا با تمهیدات مختلف، نظر عرضه کنندگان محصولات، علی الخصوص پتروشیمی ها را جلب کند، اطلاعیه های مختلفی که امسال در خصوص اجازه خرید برای خریداران غیر بهین یابی صادر می شود...

نکات امروز عرضه های محصولات پلیمری در بورس کالا

نکات امروز عرضه های محصولات پلیمری در بورس کالا

مهمترین نکات عرضه های امروز محصولات پلیمری در بورس کالا را در مطلب زیر بخوانید. افزایش 2 هزار تنی سبک خطی 209 که این هفته به 5 هزار و 500 تن رسید، افزایش 500 تنی 0200 و جمع 2 هزار تنی آن در ....

به روز رسانی شده در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 41,100 ریال 950 2.31% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال -600 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال -300 0.73% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,600 ریال -700 1.55% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,600 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,750 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,800 ریال -1200 2.86% نمودار و آرشیو
0075 50,500 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
020 47,400 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
Lf190 48,000 ریال -700 1.44% نمودار و آرشیو
52518 38,800 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,000 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
2420h 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,550 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,000 ریال 2200 4.15% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 50,000 ریال -700 1.38% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,200 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
C30s 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,000 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,500 ریال 400 0.9% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,300 ریال -400 0.72% نمودار و آرشیو
1540 52,500 ریال -500 0.94% نمودار و آرشیو
1551 51,600 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,500 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,300 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,500 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
RP340 49,100 ریال -1100 2.19% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,800 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,000 ریال 2500 3.21% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,200 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 80,000 ریال 4000 5% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 43,500 ریال نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
گرم طلای 18 عيار 1,147,860 ریال -4160 0.36% نمودار و آرشیو
مثقال طلا 4,972,000 ریال -18000 0.36% نمودار و آرشیو
سكه طرح قديم 11,810,000 ریال -20000 0.17% نمودار و آرشیو
سكه طرح جديد 11,990,000 ریال -103500 0.86% نمودار و آرشیو
نيم سكه 6,510,000 ریال -10000 0.15% نمودار و آرشیو
ربع سكه 3,720,000 ریال 10000 0.27% نمودار و آرشیو
سکه گرمی 2,560,000 ریال -10000 0.39% نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
دلار آزاد 37,480 ریال -80 0.21% نمودار و آرشیو
يورو آزاد 42,280 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
پوند آزاد 48,770 ریال 40 0.08% نمودار و آرشیو
دلار دولتی 32,444 ریال 4 0.01% نمودار و آرشیو
يورو دولتی 36,281 ریال -208 0.57% نمودار و آرشیو
پوند دولتی 42,091 ریال -26 0.06% نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
Taiwan 861 61,000 ریال نمودار و آرشیو
Taiwan 336 59,800 ریال -500 0.83% نمودار و آرشیو
Taiwan 5250 - نمودار و آرشیو
Korea 144 60,000 ریال -500 0.83% نمودار و آرشیو
Korea 724 60,000 ریال -500 0.83% نمودار و آرشیو
Taiwan 9450 59,600 ریال -900 1.49% نمودار و آرشیو
Taiwan 616 - نمودار و آرشیو
Taiwan 350 60,000 ریال -500 0.83% نمودار و آرشیو
Korea 740 - نمودار و آرشیو

نظـرسنجی
  • آیا سال 1396، سال رونق صنعت پلاستیک خواهد بود؟
  • مشاهده نتیجه

یزد پولیکا

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
تعرفه و سفارش متن: 09332716775

چه کسی تاجر محسوب می شود؟

چه کسی تاجر محسوب می شود؟

براساس ماده یک قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. چون لفظ «معاملات تجارتی» در بدو امر نامفهوم است و نیاز به تبیین قانونگذار دارد، در ماده 2 این عبارت را تعریف کرده است و در قاعده اولی، تاجر را کسی می‌داند که به برخی از اعمال اشتغال مبادرت ورزد؛ یعنی شخص باید این «موضوع تجارتی» را انجام دهد تا تاجر شناخته شود.

منفعت طلبی تولیدکنندگان بالادستی و عطش بی‏ پاسخ بازار

منفعت طلبی تولیدکنندگان بالادستی و عطش بی‏ پاسخ بازار

رشد اقتصادی 4/ 7 درصدی کشور که از بستر نفت خام و صنایع بزرگ تغذیه می‌شود تاکنون تاثیر چندانی بر صنایع کوچک و زنجیره ارزش نداشته و باید بالا بودن نرخ بیکاری مشهود و نامشهود را یکی از خروجی‌های مهم این رخداد برشمرد.

افتتاح خط تولید جدید لوله های تیپ لایبرنتی شرکت لوله و اتصالات وحید + تصاویر

افتتاح خط تولید جدید لوله های تیپ لایبرنتی شرکت لوله و اتصالات وحید + تصاویر

با حضور جمعی از مسؤلان وزارت جهاد و کشاورزی، خط تولید جدید لوله های تیپ لایبرنتی با ظرفیت تولید روزانه 300 هزار متر روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1396، در کارخانه شرکت لوله و اتصالات پلی اتیلن وحید افتتاح شد.

مروری بر قیمت های 30 گرید پلیمری از ابتدای امسال

مروری بر قیمت های 30 گرید پلیمری از ابتدای امسال

عمده گریدهای پلیمری از ابتدای سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه با کاهش نرخ مواجه شده اند. البته این قاعده برای برخی از مواد، همچون 0075، 781، Hi500 صادق نیست.

فهرست مناقصات لوله و اتصالات 30 اردیبهشت 96

فهرست مناقصات لوله و اتصالات 30 اردیبهشت 96

فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.