عضویت در کانال انجمن ملی پلاستیک

انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران

دعوت به حضور در هیأت تجاری صنعت پلاستیک برای اعزام به فرانسه

دعوت به حضور در هیأت تجاری صنعت پلاستیک برای اعزام به فرانسه

دبیر کل انجمن ملی پلاستیک ایران از اعزام هیأت تجاری صنعت پلاستیک به پاریس در راستای توسعه همکاری های فنی و بازرگانی ایران و فرانسه خبر داد و از صاحبان صنایع که تمایل به حضور در هیأت مذکور را دارند دعوت کرد تا آمادگی خود را به دفتر انجمن ملی پلاستیک اعلام کنند.

کاهش عرضه و حجم معاملات مواد اولیه/ PET گرید بطری همچنان ملتهب

کاهش عرضه و حجم معاملات مواد اولیه/ PET گرید بطری همچنان ملتهب

در هفته اول مهر ماه 1395، تالار معاملات پتروشیمی شرکت بورس کالای ایران باز هم روزهای بسیار پر رونقی را سپری کرد و بر خلاف هفته آخر شهریور ماه که حجم معاملات کاهش بسیار محسوسی را تجربه کرده بود.

به روز رسانی شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,800 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,900 ریال -600 1.29% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,000 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
5110 47,700 ریال 600 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 400 0.92% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,600 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
Lf190 44,300 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 45,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 45,900 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,700 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 44,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam 44,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 45,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 44,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,700 ریال نمودار و آرشیو
C30s 42,000 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,500 ریال نمودار و آرشیو
1540 50,000 ریال نمودار و آرشیو
781 46,500 ریال نمودار و آرشیو
785 45,500 ریال نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال نمودار و آرشیو
825 47,500 ریال نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال نمودار و آرشیو
525 42,200 ریال نمودار و آرشیو
552R Jam 43,700 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 43,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 42,300 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 42,000 ریال نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,500 ریال نمودار و آرشیو
10417 68,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 68,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 55,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 55,000 ریال نمودار و آرشیو
548R 46,300 ریال نمودار و آرشیو
RP340 43,000 ریال نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 55,000 ریال نمودار و آرشیو
440L 46,000 ریال نمودار و آرشیو
MR230 44,700 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 44,700 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,800 ریال نمودار و آرشیو
332C 46,900 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 46,200 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,100 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,100 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 43,600 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,300 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 56,000 ریال نمودار و آرشیو
EPS 300 57,500 ریال نمودار و آرشیو
EPS 400 55,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 57,800 ریال نمودار و آرشیو
1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 48,000 ریال نمودار و آرشیو
J740 57,500 ریال نمودار و آرشیو
R200 53,300 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 44,000 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 40,500 ریال -500 1.22% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
گرم طلای 18 عيار 1,135,640 ریال -1150 0.1% نمودار و آرشیو
مثقال طلا 4,924,000 ریال -5000 0.1% نمودار و آرشیو
سكه طرح قديم 11,130,000 ریال -10000 0.09% نمودار و آرشیو
سكه طرح جديد 11,141,000 ریال -7000 0.06% نمودار و آرشیو
نيم سكه 5,660,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ربع سكه 2,940,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
یک گرم 1,870,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
به روز رسانی شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۵جدول هفتگی/ روزانه
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
دلار آزاد 35,820 ریال 60 0.17% نمودار و آرشیو
يورو آزاد 40,390 ریال 40 0.1% نمودار و آرشیو
پوند آزاد 46,800 ریال -90 0.19% نمودار و آرشیو
دلار دولتی 31,459 ریال -1 0% نمودار و آرشیو
يورو دولتی 35,362 ریال 23 0.07% نمودار و آرشیو
پوند دولتی 40,809 ریال -158 0.39% نمودار و آرشیو

نظـرسنجی
  • آیا سال 95، سال رونق صنعت پلاستیک خواهد بود؟
  • مشاهده نتیجه

یزد پولیکا
سایش تجهیزات اکسترودر

سایش تجهیزات اکسترودر

تولید کنندگان همواره باید متوجه اثر رزین مورد استفاده روی ماشین آلات فرآیندی باشند. سیلندر و ماردون اکسترودر همواره باید بررسی شوند تا در صورت لزوم جایگزین یا تعمیر شوند زیرا حتی فرسایش کم دستگاه می تواند روی کیفیت و تولید محصول اثرگذار باشد.

شاهدایی: پله پله بالا آمده‌ام!

شاهدایی: پله پله بالا آمده‌ام!

نخستین معاون زن وزیر نفت ایران به شمار می‌آید. البته انتصاب مرضیه شاهدایی به‌عنوان مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی ایران چندان بی‌حاشیه نبود و برخی اعتقاد داشتند شاهدایی به قلمروی مردانه قدم گذاشته و ممکن است از عهده این مسئولیت سنگین برنیاید.

کاهش عرضه و حجم معاملات مواد اولیه/ PET گرید بطری همچنان ملتهب

کاهش عرضه و حجم معاملات مواد اولیه/ PET گرید بطری همچنان ملتهب

در هفته اول مهر ماه 1395، تالار معاملات پتروشیمی شرکت بورس کالای ایران باز هم روزهای بسیار پر رونقی را سپری کرد و بر خلاف هفته آخر شهریور ماه که حجم معاملات کاهش بسیار محسوسی را تجربه کرده بود.