آیا قیمت دلار به زیر 50 هزار تومان می رسد؟

دلار در یک هفته اخیر در بازار غیر رسمی 500 تومان کاهش پیدا کرده و بعد از حدود دو ماه مجددا با از دست دادن کانال 51 هزار تومان به کانال 50 هزار تومان بازگشته است.

دلار در یک هفته اخیر در بازار غیر رسمی 500 تومان کاهش پیدا کرده و بعد از حدود دو ماه مجددا با از دست دادن کانال 51 هزار تومان به کانال 50 هزار تومان بازگشته است. این مهم در حالی اتفاق افتاده که کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به کمبود تقاضا در بازار غیر رسمی و همچنین کاهش جدی ریسک‌های سیاسی، به تعادل رسیدن دلار حتی در کانال 51 هزار تومان نیز سخت بوده و احتمال تعدیل آن وجود دارد.

علاوه بر موضوعات مطرح شده، واکنش بانک مرکزی به عنوان مقام پولی به نحوی بوده که بعید است در تامین جریان ارزی کشور مشکلی وجود داشته باشد و بعیدتر است که دلار در بازار غیر رسمی از تحرکات بانک مرکزی در بازار رسمی پیروی نکند. از چندی پیش با جهش های 100 درصدی فروش و درآمد نفتی ایران و همچنیین کاهش جدی ذخایر نفتی ایران در روی آب‌ها، به نظر می رسید که جریان ارزی کشور از سمت عرضه قدرت بیشتری خواهد گرفت.

بر اساس آمارهای موجود بانک مرکزی عرضه ارز در سه ماهه شهریور، مهر و آبان بیش از 12 میلیارد دلار بوده که این رقم 50 درصد بیشتر از 8 میلیارد دلار عرضه شده در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد است. همچنین در در ماه‌های مهر و آبان بانک مرکزی با عرضه تقریبا 4 میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله عرضه خود در مقایسه با شهریور را بیش از 2 برابر افزایش داده است.

همچنین با افزایش نسبت «عرضه ارز توسط بانک مرکزی به واردات محصولات» این بانک اقدامات خود را در جهت تنظیم بازار ارز و واردات افزایش داده است. در مهر ماه از مجموع 6 میلیارد و 152 میلیون واردات انجام شده، 4 میلیارد 800 میلیون دلار آن توسط بانک مرکزی تامین شده است.

این نسبت در مهر ماه در حالی 80 درصد بوده که در شهریور تقریبا 48 درصد بوده است. احتمالا با افزایش واردات کالا‌های اساسی که به صورت سنتی در کشور در مهر ماه بیش از ماه‌های دیگر است، بانک مرکزی با تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان هم در صدد تنطیم بازار ارز و هم در صدد تامین جریان واردات بوده است.

با توجه به جریان ارزی موجود در کشور و موضع بانک مرکزی نسبت به تنظیم بازار ارز در چارچوب ضوابط و قوانین مرکز مبادله به نظر میرسد، در سال جاری نه تنها افزایش قیمت دلار در بازار غیر رسمی وجود نداشته باشد بلکه این بازار با از دست دادن کانال 51 هزار تومان، بیش از این تعدیل شود.