ابلاغیه اتاق تهران در خصوص نامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

نامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درخصوص حفظ حقوق و منافع گیرنده کالا در عملیات حمل کانتینری واردات برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید دانلود فایل 

نامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
درخصوص حفظ حقوق و منافع گیرنده کالا در عملیات حمل کانتینری واردات

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل