رفع چالش های اقتصادی، حرکت به سوی بازار های جهانی و نیل به اقتصاد چرخشی از جمله موضوعات مهمی هستند که در هشتمین همایش مستربچ و کامپاند مطرح خواهند شد

اتاق فکری پایدار برای یک صنعت

یکم و دوم اسفند ماه پژوهشگاه صنعت نفت میزبان افرادی است که به بهانه هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاند دور هم جمع می شوند، به بهانه این همایش به گفت و گو با شروین احمدی نائب رئیس هیات مدیره انجمن کامپاند و مستربچ و دبیر علمی این همایش پرداخته ایم.

او می گوید:« انجمن کامپاند و مستربچ هر ساله همایشی را برگزار می کند که کسانی که به طور مستقیم درگیر زنجیره ارزش کامپاند و مستربچ که یک حلقه از حلقه زنجیره ارزش پلیمر است، هستند کنار هم جمع شوند تا صنایع بالا دستی و کسانی که در ادامه زنجیره قرار دارند از وضعیت صنعت آگاه شوند. هدف اصلی این همایش هم افزایی صنعت کامپاند و مستربچ است یعنی ما می خواهیم راستای کار شرکت ها بیشتر مشخص شود و چالش ها و مشکلات بیشتر نمود پیدا کنند تا بتوانیم با توجه به تجربیات سایر بخش ها از بازار های جهانی، به نحوه رشد صنعت جریان ببخشیم.»

نائب رئیس هیات مدیره انجمن کامپاند و مستربچ می افزاید:« در سالهای گذشته شاهد بودیم که در همایش های کامپاند و مستربچ 250 میهمان دعوت میشد اما در روز های همایش که معمولا 2 برابر این تعداد حضور پیدا می کردند. در هشتمین دوره این همایش حدود 500 میهمان دعوت کرده ایم و برآورد ما این است که نزدیک به 650 نفر در همایش حضور پیدا خواهند کرد. در این دوره 3 سالن سمینار در اختیار داریم که در کنار یکدیگر به صورت موازی بخش های اقتصادی، علمی و کاربردی صنعت را پوشش می دهند و عملا از دانشگاه تا صنعت همه درگیر خواهند بود.»

شروین احمدی در پاسخ به این سوال که این دوره از همایش چه تفاوتی با دوره های پیشین دارد می گوید:« تفاوت عمده را بازار و روند توسعه می سازد، ما امسال مسائل مهمی را پیش  رو داریم که موضوع مشکلات اقتصادی عمده ترین آن ها است. راهکار ما در انجمن کامپاند و مستربچ این است که به سمت بازار های بین المللی حرکت کنیم بنابراین بیشترین تمرکز ما بر روی بازار های بین المللی خواهد بود، مرحله دوم بحث محیط زیست و نیل به اقتصاد چرخشی است که برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.»

دبیر علمی این همایش در رابطه با این موضوع که این همایش تا چه میزان به پویایی صنعت کمک خواهد کرد نیز می گوید:« یکی از ارکان پویایی صنعت و جامعه، ایجاد اتاق های فکر است. ما اگر بتوانیم در این همایش ها نقش اتاق فکر را بازی کنیم و کمک کنیم تا در صنعت ما اتاق فکر های پایداری ایجاد شوند عملا می توانیم بگوییم وظایف خودمان را انجام داده ایم.»

 

برنامه هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاند را اینجا بخوانید