اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران درباره اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده‌سازی شده گمرکی

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده‌سازی شده گمرکی دانلود فایل

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده‌سازی شده گمرکی

دانلود فایل