اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران درباره تاسیس کمیته‌های مشترک بازرگانی

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تاسیس کمیته‌های مشترک بازرگانی (ایران_تایلند، ایران_مکزیک و ایران_کرواسی) دانلود فایل

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تاسیس کمیته‌های مشترک بازرگانی (ایران_تایلند، ایران_مکزیک و ایران_کرواسی)

دانلود فایل