اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره ابلاغ قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره ابلاغ قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اطلاحی مورخ 5 بهمن فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره ابلاغ قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اطلاحی مورخ 5 بهمن

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید