اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ1402/7/5

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ1402/7/5 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ1402/7/5

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید