اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره زمان قطعی برگزاری آئین اختتامیه پنجمین طرح و جشنواره ملی حاتم

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره زمان قطعی برگزاری آئین اختتامیه پنجمین طرح و جشنواره ملی حاتم فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درباره زمان قطعی برگزاری آئین اختتامیه پنجمین طرح و جشنواره ملی حاتم

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید