اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/23

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/23 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/23

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید