اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/25

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/25 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/25

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید