اطلاعیه  اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/14

اطلاعیه  اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/14 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه  اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/8/14

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید